Sikkerhet – Mikroflygeren 2018

Vi innbyr her alle mikroflygere til å gjennomkjøre en sikkerhetspresentasjon for å gjenopprette ditt flygebevis.

Les først NLF presidentens innledning

Hent deretter ut listen over alle Operative ledere. Du skal vite hvem som er din OPL og skal sende resultatet av gjennomgangen dit. Du vil deretter får din rettighet tilbake som meldimng på epost. Før deretter du selv inn dette i din flygetidsbok under utsjekker: Gjennomført «Mikroflygeren 2018″. Dato og signatur.

Til slutt kjører du presentasjonen som du åpner med denne lenken.

Systemet er testet, men kan ha mindre feil. Meld fra til Fagsjefen dersom du ser oss feil.

Tom Bjerke
Fagsjef Mikroflyseksjonen

Legg igjen en kommentar

Bildefremvisning
Bruker