Arkiv for september 2018

Sikkerhetsseminaret fase 2 er flyttet til Forsvarets lokaler på Kjeller

Sikkerhetsseminaret er flyttet til større lokaler, til Forsvarets kantine på Kjeller

Mikroflygeren 2018 Fase 2 – Sikkerhetsseminar i Kjeller Sportsflyklubb
Nytt pålagt program til sikkerhetsseminar gjennomgås på tirsdag 18.09.18 kl. 17-21.
Møtelokalet er i kantinen til Forsvarets Logistikkorganisasjon på Kjeller. Møt opp i hovedvakta.

Det er fri parkering og du må kunne legitimere deg i vakta da de vil krysse deg opp mot utdelt medlemsliste.

HUSK å ta med deg din loggbok.

Petter Atle Gustavsen
Skolesjef

Mikroflygeren 2018, fase 2

Mikroflygeren 2018 Fase 2 – Sikkerhetsseminar i Kjeller Sportsflyklubb

Nytt pålagt program til sikkerhetsseminar gjennomgås på

Tirsdag 18.09.18 kl. 17-21, I Oslo Flyklubbs lokaler på Småflyhavna Kjeller.

Alle som skal fly mikro etter 2. oktober 2018 må delta på dette seminaret!

Fase 1: Sikkerhetspakken som besvares på nlf.no/Mikrofly er fase 1 i sikkerhetsprogrammet. OPL klarerer deg og du signerer selv for «Gjennomført Mikroflygeren 2018» i din loggbok.

Fase 2: Sikkerhetsseminar den 18. september er fase 2 i sikkerhetsprogrammet. Dette må gjennomføres av alle som ønsker å fly mikro etter 2. oktober 2018. Ved ikke gjennomført sikkerhetsmøte går lisensen automatisk ut etter den datoen selv om fase 1 er gjennomført. Deltagelse på sikkerhetsseminaret signeres i din loggbok av Operativ Leder.

Husk derfor å ta med din personlige loggetidsbok til seminaret!

Seminaret er obligatorisk og pålagt av NLF/Mikroflyseksjonen, og har fått følgende føringer: Klubbens operative ledelse skal i løpet av de neste ukene i september 2018 gjennomføre et lokalt sikkerhetsseminar med obligatorisk deltakelse etter vedtatt program gitt av NLF/MFS. -Alle lisensinnehavere skal gjennomføre dette programmet! Utsettelser håndteres av klubbens Operative Leder, som har godkjenningsfullmakt overfor sine medlemmer i begge faser, fører klubbens godkjenningsliste over medlemmene.

Personer som er forhindret fra å delta i september kan derfor delta på et tilsvarende oppfølgings-seminar i midten av oktober, og ved ytterligere behov ett til i midten av november for å få gjenopprettet gyldig flygebevis. I mellomtiden er mikroflybeviset ugyldig. Program: Klubben skal presentere og diskutere følgende ni tema i plenum:

1. Forberedelse før flyging
2. Mulighet for nødlanding i terrenget
3. Teoripensumet i MYB
4. Gjennomføring av en flytur
5. Fartøysjefansvaret
6. Når ingen ser deg
7. Reiseplan – utfylling og innsending
8. Lese og forstå NOTAM
9. Lære av hendelsesrapporter

Roger Holm Operativ Leder Kjeller Sportsflyklubb

Bildefremvisning
Bruker