Arkiv for januar 2019

Teorikurs våren 2019 er avlyst

Da det ikke var mange nok som meldte sin interesse for teorikurs innen fristen, vil det ikke bli arrangert teoriundervisning våren 2019. De som har meldt sin interesse er orientert i en egen e-post.
Det vil bli arrangert kurs til høsten med oppstart i månedsskifte august/september 2019.

Info fra styret

Informasjon fra styret.

Hei alle, vinteren er over oss for fullt og har vel i grunn vært det en stund. Klubben har i år hatt en av maskinene operative for å kunne tilby skoling og egenflyging. Statistikken viser at det ikke har vært produsert så mange timer. For november 2018 ble det produsert blokktid på 9:05, desember 9:50 og 16:00 i januar 2019.

Dette skyldes jo i hovedsak været, som til tider og over tid har vært utfordrende vedr flyging. I tillegg har vi nå den mørkeste tiden på året (det går mot lysere tider) som gjør at vi bare har kunnet operere/skole noen timer på dagtid. Sett fra skoleavdelingen sitt perspektiv så har vi nå hatt 1 instruktør som har kunnet skole på dagtid og som igjen har gjort noen begrensninger.

Nå har klubben parkert begge flyene fra 16 januar 2019. YJY er parkert til og med 15 februar og YKS til og med 15 mars 2019. Bakgrunn for dette er den erfaringsmessige lave aktiviteten, vær og føre. Dette gjør at klubben kan ta av forsikringene på flyene og ha en innsparing i så måte. Skulle det imidlertid vise seg at vær og andre forhold ligger til rette for det så er det fort gjort å igangsette forsikringen, men da må vi til gjengjeld produsere en god del timer for at det rent økonomisk skal lønne seg. Dette gir oss en perfekt anledning til å vedlikeholde, vaske og polere våre fly, teknisk vil komme tilbake til dette og tromme sammen til dugnad.

Vi har lagt ut en melding på vår hjemmeside og FB sider om mulig teoriundervisning våren 2019. Dette avhenger av at vi får nok interesserte kandidater. Fristen for å «melde seg på» er satt til 20 januar og styret vil etter denne dato beslutte om det blir igangsatt kurs.

Klubben har en instruktørkandidat som vi nå sender på instruktørkurs i starten av februar, han vil nok være operativ kort tid etter dette. Vi har en instruktør i avgang, Arild Vold som etter å ha bidratt til klubben med sin kompetanse, valgt å prioritere andre interesser, noe vi har stor forståelse for. Vi takker Arild for den jobben han har gjort for klubben.

Det vil bli avholdt årsmøte i klubben, medio mars og egen innkalling og saksliste vil bli sendt ut når det nærmer seg årsmøtedatoen.

 

Petter Atle Gustavsen

KSK stiller seg bak NLF sine krav til regjeringen om ny flyplass

KSK stiller seg bak NLF sine krav til regjeringen om ny flyplass

Rapporten som Samferdselsdepartementet bad konsulentselskapet Oslo Economics om å utarbeide om småvirksomheten i Østlandsområdet ble offentliggjort onsdag 9. januar.
Se https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf.

Det ble sammenkalt til et møte i går kveld etter at rapporten var grundig gjennomgått. Deltakerne var representanter fra de tre NLF-klubbene som opererer på Kjeller (Thore Nylund fra Nedre Romerike Flyklubb, Per Welin fra Oslo Flyveklubb og Espen Grønstad fra Kjeller Sportsflyklubb) i tillegg deltok Lars Øyno som leder både referansegruppa for GA-plasser på Østlandet og NLFs anleggskomité.
Fra NLF sentralt deltok Nic Nilsen, Jan Lilleby, Torkell Sætervadet. Det ble utarbeidet et svar som i dag har blitt sendt ut til media og andre interessenter.
Svaret kan dere lese her: http://nlf.no/forbund/nlf-stiller-krav-til-regjeringen-om-ny-flyplass-og-fredning-av-kjeller Det NLF og vi ber om er ny flyplass på Krokstad eller flytt til (utbygget og tilrettelagt for GA) Eggemoen når vei og bane er utbygget.
Frem til dess skal regjeringen se til at vi kan bli på Kjeller. Det er nå viktigere enn noensinne at vi står samlet for å få til en så god løsning som mulig når Kjeller blir utilgjengelig for oss i GA-miljøet.

 

Styret i Kjeller Sportsflyklubb

Teorikurs for Mikroflygere våren 2019

Kjeller sportsflyklubb vurderer å gjennomføre et modulbasert teorikurs våren 2019.

 

Dato er ikke fastsatt, men det vil bli i starten av februar måned.

Kurset arrangeres onsdager mellom kl 17 og 21 med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass. [kart]

Kurset koster 4000 kroner (pluss bokpakken til ca 2000 kroner).
Studenter får 25 % rabatt på kurset
.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av våren. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til våren tar du da i neste runde, dvs. på høsten eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 2 deltagere.

 Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes kl 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da innen kl 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene.

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner.

For å avgjøre om vi setter i gang et kurs ønsker vi at du som har en interesse for dette gir en tilbakemelding på vår kontaktadresse.
Denne tilbakemeldingen må vi ha innen 20 januar 2019

– For påmelding send oss en mail

Du kan begynne med skoleflygingen mens du tar teorikurset. Vi har to flotte moderne skolefly av typen Dynamic WT-9 som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er ft kr 1000, og det blir et tillegg for instruktøren.

Petter A Gustavsen     990 96 045 (Skolesjef)

Bli med og fly!