Arkiv for februar 2019

Fly-in på Vermundsjøen 3. mars er avlyst, og trolig ingen flyging dit i år

Av Thomas Midtsund

Fly-in søndag 3. mars 2019 går bokstavelig talt i vasken!
Ingen fly på Vermundsjøen i år!
Det blir ikke muligheter for å komme med fly til Vermundsjøen kommende søndag 3. mars! Det er overvann og umulig å få til bane.
Å lande på ski er heller ikke aktuelt!

Men GUDSTJENESTE blir det – SØNDAG 3. MARS  kl 13.00.

Vi får kalle den “Drive in, walk-in, swim-in, sail-in, row-in, canoe-in, bike-in, – -“,  you name it!!!

Det blir i hvert fall ikke walk-over!

Vi får med oss Hege Cecilie Mobakk og Tommy Michaelsen med sang og musikk. Organist blir Tom Håkon Smith. Kirketjener er Terje Audun Bredvold og prest er Thomas Midtsund.

Gudstjenesten blir som vanlig ganske “flypreget”, med info om MAF (Mission Aviation Fellowship), som også vil få dagens offer.

Etter gudstjenesten inviteres vi til kaffe, noe å bite i og sosialt samvær i kirkestua!

Det er nok forøvrig ikke realistisk å håpe på at det blir isbane på Vermundsjøen denne sesongen.  Sjøl om vi skulle få mer kulde nå, er det tvilsomt om isen vil bli god nok!
Innlegget er sakset fra hjemmesiden til Nedre Romerike Flyklubb

Eksamenskvelder

 

Klubben vil kjøre to kvelder hvor det er mulighet for deg som mangler eller må ta opp igjen en eller flere eksamener.

Tidspunkt for dette blir torsdag 14 mars 2019 og tirsdag 19 mars 2019. Begge kveldene kl 1800 til kl 2000. Det er viktig at du møter opp i god tid før kl 1800. For deg som har progresjonshefte er det absolutt en fordel å ta med dette slik at vi kan kvittere for gjennomført eksamen. For å få en oversikt over hvem som kommer og hvilke eksamener du ønsker å ta, sender du en e-post til pegusta@online.no hvor du skriver hvilken dag du møter opp og hvilken eksamen du ønsker å ta.
Detter foregår i klubblokalene til Oslo flyveklubb.

 

Petter Atle Gustavsen
pegusta@online.no