Arkiv for mars 2019

Innkalling til flytryggingsmøte for Kjeller Sportsflyklubb

Innkalling til flytryggingsmøte for Kjeller Sportsflyklubb.

Mandag 01. April 2019 KL 1800

 

Agenda

  1. Introduksjon ved flytryggingsleder. (Harald)
  2. Stick and Rudder skills. Landinger, Sidevind, kontinuitet, steiling. (Harald)
  3. Gjennomgang av sjekklister: Takeoffbrief, Nødsjekklister. (Espen)
  4. Flygning med passasjer (Roger)
  5. Luftromskrenkelser – video. Diskusjon om temaet (Øivind)
  6. Teknisk info: Rotax line maintenance and operator manual (Rune)
  7. Hva vi kan lære av hendelser (Petter)
  8. Rutiner for hangarer og parkering av klubbens fly (Svein)

 

 

Det er krav om deltagelse på flytryggingsmøtet annethvert år, og som skal kvitteres for i din logg bok. Har du ikke dette signert for kortere en 24 mnd. har du ikke gyldig flygebevis.

Ønsker med dette alle velkommen til flytryggingsmøte i Kjeller Sportsflyklubb sine lokaler på Kjeller.
HUSK Å TA MED DEG LOGGBOKEN SLIK AT VI FÅR ATTESTERT AT DU HAR DELTATT.

 

05 Mars 2019 Flytryggingsleder Ove Harald Blystad

Informasjonsmøte om småflyplass-saken på Østlandet

I samarbeid med klubbene på Kjeller avholder Norges Luftsportforbund (NLF) et informasjonsmøte torsdag 7. mars kl. 18.00-19.30 for å orientere om fremdriften i arbeidet.

Fredag 22. februar møtte NLFs representanter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Møtet dreide seg i hovedsak om småflyplassituasjonen på Østlandet. Nå arrangeres det et informasjonsmøte på Kjeller for å orientere om utviklingen og hvordan NLF jobber med saken.

For å melde deg på informasjonsmøtet bruker du 1 minutt på å fylle ut følgende skjema: https://no.surveymonkey.com/r/V57R8LV

Frist for påmelding er satt til tirsdag 5. mars 2019 kl. 18.00. Det er et ønske om påmelding for å tilpasse lokaler og for kommunikasjon før og etter møtet.

Møtet avholdes i 2. etasje i KFFs lokaler – det grå verkstedbygget rett inn til høyre for porten. Inngangen er på hjørnet vis a vis det røde «Fotobygget». Møt opp i god tid. Dersom noen har spørsmål kan de rettes på e-post til anlegg@nlf.no.