Flyr mikrofly på Kjeller flyplass

Dette er en sportsflyklubb, men mange av våre medlemmer flyr og eier også andre typer fly.
Booking av klubbflyene skjer på MyWebLog
Her følger en presentasjon av klubbens og noen av medlemmenes fly:

LN-YKS  (Klubbfly)

Aerospool WT-9 Dynamic.
Dynon SkyView glasscockpit, Rotax 912ULS. Vso: 35 kts. Vc: 120 kts.
Eier: Kjeller Sportsflyklubb med andelslag.
Bruk: Primært til bruk for skoling, klubbens instruktører, andelshavere og medlemmer (i den prioriteringen).
Årskort: Rakkestad (ENRK), Elverum (ENSM).

Flightmanual: POH_WT9_ LN-YKS
Sjekkliste: Sjekkliste WT9 LN-YKS v2.4
Manual Filser Radio ATR 833 finner du her
Manual Filser Transponder TRT800H finner du her
Beregningsskjema Weight and Balance (LN-YKS) finner du her
SkyView User Manual: finner du snart her

LNYKS_01

Status YKS: ♦ RØD ♦

——————–

LN-YJY  (Klubbfly)

Aerospool WT-9 Dynamic.
Garmin glasscockpit, Rotax 912iS Sport injection-engine Vso: 35 kts. Vc: 120 kts.
Eier: Kjeller Sportsflyklubb med andelslag.
Bruk: Primært til bruk for andelshavere og medlemmer, men kan brukes til skoling og klubbens instruktører.
Årskort: Rakkestad (ENRK), Elverum (ENSM).

Garmin G3X Touch, 2 st 10″ Screens complete with ADAHRS, EMS module etc.
Garmin Radio GTR 225A, 8.33 kHz
Garmin Transponder (remote for G3X) Mode S, GTX 23ES
Garmin Audiopanel GMA 240
Garmin Autopilot (2 pc GSA28 servos)
Garmin Autopilot controller GMC 305
Aveo LED Strobes and landing lights (on wingtip and rudder)

Flightmanual: POH_WT9_ LN-YJY
Sjekkliste: Sjekkliste WT9 LN-YJY v2.5
Manual Garmin G3X Touch: Finner du her (Garmin.com)
Manual Radio GTR 225A: finner du her
Manual Garmin Audiopanel GMA 240: finner du her
Beregningsskjema Weight and Balance (LN-YJY) finner du her

LN-YJY_DynamicStatus YJY: OK ♦ 

——————–

LN-YPC   (Privat)

EuroCub Mk IV
Rotax 912 ULS med trebladet Warp Drive T 68″.
Vs 25kts Vc 80kts Vne 110kts.
Eier: Roger Holm (og snart Snorre Næss)
Bruk: Kun privat bruk.

LN-YPC_JUL14

——————–

LN-YDB   (Privat)

Pipistrel Alpha Trainer 2014 (POH)
Garmin 795 | F.U.N.K.E  Mode-S | ATR833
Rotax 912 UL2 – 677 13 25 | 655 AT 912
Vso 37 kts Vno 108kts Vne 135kts.
Eier: Espen Grønstad
Bruk: Kun privat bruk.

——————–

LN-YYV(Privat)

Ikarus C42
Rotax 912
Eier: Terje Strømdahl

Abonner
Antall abonnenter
    100
Kategori innlegg
Bruker