Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Kontaktinfo – styret, instruktører og fagfunksjoner:

Styreleder:                Kai A. Fergri                       458 66 600

Nestleder:                 Tomas Labråten                   934 10 042

Styremedlem:            Eirik Juvastøl                       911 74 223

Styremedlem:            Svein Morten Bjerkenås        958 31 006

Styremedlem:            Jonas Rettum                        918 12 017

Styremedlem:           Tommy Costa                       934 17 857

Kasserer:                        Vacant                               —–

Varamedlem:            Tom Kristiansen                    920 45 735

Valgkomite:               Ola Nordengen                    907 96 022

Valgkomite:                     Vacant                               —–

Revisor:                     Jørn Yngve Sørum               909 91 100

————————————-

Fly-instruktører:

Prøvetime eller booking med instruktør,  kontakt skolesjef på telefon eller mail under.
Skolesjef: Petter A. Gustavsen   –  990 96 045 (Oppflyging)

Ove Harald Blystad     –  924 16 200
Øyvind Nyberg           –  979 57 820
Odd Johnny Pettersen –  971 10 167
Stein-Erik Lundblad     –  912 05 050   (Oppflyging)
Espen Grønstad          –  907 30 408   (Dagtid/kveld)
Roger Holm                 –  951 82 594   (Oppflyging)
Svein M. Bjerkenås     –  958 31 006
Bendik M. Johansen     –  411 77 799
Bård R. Solheim            – 979 74 498

————————————-

Fagfunksjoner:

Operativ Leder:       Odd Johnny Pettersen     – 971 10 167
Skolesjef:               Petter A Gustavsen         – 990 96 045
Teknisk Leder:        Svein Morten Bjerkenås  – 958 31 006
Flytryggingsleder:    Bård R. Solheim            – 979 74 498
Miljøansvarlig:         Tom Kristiansen             – 920 45 735
Hangaransvarlig:     Svein Morten Bjerkenås  – 958 31 006

————————————–

Besøksadresse: Kjeller Flyplass – Klubbhuset (sammen med Oslo Flyveklubb)

Kom gjerne på besøk. Vi holder til i fine lokaler med utsikt ut over rullebanen og flyaktivitetene. Kaffe/varmdrikker kan kjøpes på stedet.

Velkommen!