Flyr mikrofly på Kjeller flyplass

Vi sikter mot et nytt «Fly-in» mars/april 2011 på Kjeller. Følg med på oppdateringer

Abonner
Antall abonnenter
    100
Kategori innlegg
Bruker