Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Forsvarbygg tar sikte på å begynne arbeidet i øst onsdag 24. april. De vil arbeide seg vestover og deretter sørover. De håper være ferdig på det asfalterte arealet i løpet av fredag 26. april. Det er rekvirert en asfalt/betongsager som vil gå foran og skjære opp hullene fra 24. april. Rent framdriftsmessig kan denne da ligge litt foran i løypa.

De ser for seg at de fra uke 18 beveger seg ned på gresset mot flystripa og tar sjaktene tilbake østover. De lover å være tilpassingsorienterte på dette, og legger opp arbeidet i forhold til en løpende dialog med flyplassjefen.

De er likevel opptatt av å «belte» minst mulig med maskinen, og ønsker å ha en viss logisk fremdrift slik at de slipper å hoppe frem og tilbake fra område til område.
Med minst mulig «belting» på asfalten håper de å minimere skadene fra gravemaskinen på asfalten. Nedenfor ser du et bilde som viser den planlagte «kjøreruta».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *