Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Høyere MTOM
Når den nye forskriften blir gyldig, vil også sikkerhetssystemet oppdateres til utgave 9. De eksisterende sportsfly skal etter de nye bestemmelsene få nye vektgrenser basert på fabrikantens design, og ikke lenger begrenses til 450/475kg. I eldre flygehåndbøker til de flyene vi har i vårt register, er også konstruksjonsvekten MTOM ofte oppgitt, og den er langt høyere enn dagens grense. I nyere flygehåndbøker er ikke alltid denne verdien å finne, da den er «kamuflert>> av 450/475 kg bestemmelsen, og eieren må selv finne ut av dette for å komme videre.

Det som er nytt i forskriften, og som innføres i sikkerhetssystemet er et krav til nyttelast på 35,8% av flygehåndbokens MTOM. Et skilt skal vise denne vekten, og det skal være synlig for flyger og passasjer.
Seksjonens tekniske utvalg vil om kort tid komme med en prosedyre som vil veilede flyeiere om hva som skal til for å skaffe en ny gjeldende versjon av flygehåndboken der den korrekte
konstruksjonsvekten er innført.

Prosessen med å finne fram til fabrikanter som kan fortelle hvor mange kilo MTOM de har konstruert flyene til har ikke vært enkel. Seksjonens tekniske utvalg har publisert lister over de aller fleste fabrikanter til vårt flymateriell, og har de siste årene bedt våre medlemmer om hjelp til å kontakte <> fabrikanter, og melde responsen til teknisk utvalg.

Det er noen fabrikanter som tviholder på 450/475 kg grensen selv om flyet er konstruert for to voksne personer og fulle tanker slik de er montert i flyet. For å komme videre med disse flyene krever mange fabrikantene en forsterkning eller utskifting av visse bærende komponenter for at flyet skal kunne godkjennes for det de egentlig var konstruert for.

De som eier nye og moderne konstruksjoner, og ikke får ordnet dette på annen måte, blir i praksis en-setere, eller to-setere med svært kort rekkevidde. Teknisk utvalg hevder likevel at det finnes løsninger for å komme videre, og vil i tiden fremover kunne gi mer veiledning.

Hvordan dette påvirker flyene i Kjeller sportsflyklubb vil vi komme tilbake til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *