Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Informasjon fra styret.

Hei alle, vinteren er over oss for fullt og har vel i grunn vært det en stund. Klubben har i år hatt en av maskinene operative for å kunne tilby skoling og egenflyging. Statistikken viser at det ikke har vært produsert så mange timer. For november 2018 ble det produsert blokktid på 9:05, desember 9:50 og 16:00 i januar 2019.

Dette skyldes jo i hovedsak været, som til tider og over tid har vært utfordrende vedr flyging. I tillegg har vi nå den mørkeste tiden på året (det går mot lysere tider) som gjør at vi bare har kunnet operere/skole noen timer på dagtid. Sett fra skoleavdelingen sitt perspektiv så har vi nå hatt 1 instruktør som har kunnet skole på dagtid og som igjen har gjort noen begrensninger.

Nå har klubben parkert begge flyene fra 16 januar 2019. YJY er parkert til og med 15 februar og YKS til og med 15 mars 2019. Bakgrunn for dette er den erfaringsmessige lave aktiviteten, vær og føre. Dette gjør at klubben kan ta av forsikringene på flyene og ha en innsparing i så måte. Skulle det imidlertid vise seg at vær og andre forhold ligger til rette for det så er det fort gjort å igangsette forsikringen, men da må vi til gjengjeld produsere en god del timer for at det rent økonomisk skal lønne seg. Dette gir oss en perfekt anledning til å vedlikeholde, vaske og polere våre fly, teknisk vil komme tilbake til dette og tromme sammen til dugnad.

Vi har lagt ut en melding på vår hjemmeside og FB sider om mulig teoriundervisning våren 2019. Dette avhenger av at vi får nok interesserte kandidater. Fristen for å «melde seg på» er satt til 20 januar og styret vil etter denne dato beslutte om det blir igangsatt kurs.

Klubben har en instruktørkandidat som vi nå sender på instruktørkurs i starten av februar, han vil nok være operativ kort tid etter dette. Vi har en instruktør i avgang, Arild Vold som etter å ha bidratt til klubben med sin kompetanse, valgt å prioritere andre interesser, noe vi har stor forståelse for. Vi takker Arild for den jobben han har gjort for klubben.

Det vil bli avholdt årsmøte i klubben, medio mars og egen innkalling og saksliste vil bli sendt ut når det nærmer seg årsmøtedatoen.

 

Petter Atle Gustavsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *