Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Vi som flyr har vært satt på bakken en stund ifm strenge restriksjoner for VFR flyging. Luftfartstilsynet har nå lettet på dette og flyging etter VFR reglene er nesten tilbake til normalen, dvs det er restriksjoner i noen TMAer om du skal fly i disse. Det er gledelig at vi har kommet dit, men det er ennå et stykke til vi er ved den gamle normalen kan det virke som. Du kan fly våre fly og ha med deg passasjer under forutsetning at det er noen du bor sammen med. Dette setter naturlig nok begrensninger for noen, men allikevel gir det noen muligheter.

Når det gjelder skoling så er det fortsatt begrensninger. Begrensningen ligger i anbefalt avstand vi skal ha til hverandre, Folkehelseinstituttet (FHI) gir følgende råd for å begrense smitte:

Råd og tiltak som gjelder for alle
• God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
• Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
• Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
• Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
• Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.

Ut fra dette vil det ikke være mulig å etterleve de råd og tiltak som er utgitt av FHI ved å drive skoling i våre fly. Kjeller sportsflyklubb som en stor og ansvarlig klubb vil med tydelighet vise at vi følger de råd for tiltak som til enhver tid er gjeldende.

Det vil nok med tiden komme endringer i råd og tiltak som igjen vil gjøre det mulig å fortsette skoling slik vi er vant med, men det er vanskelig å forutsi når dette kan skje sett fra klubbens side. Klubbens ledelse følger hele tiden med på utviklingen, og vil ikke nøle med å igangsette skoling når dette er mulig.

Hva kan du som elev foreta deg i mellomtiden? Alle har vi behov for å oppdatere oss på kunnskap innen alle de fag som du har gjennomført, ta frem bøker med notater, repeter fagene og egen kunnskap. Ta en telefon til din instruktør om det er noe i denne sammenheng du lurer på, snakk med dine medelever om teori og den flygingen du til nå har vært gjennom og del erfaringer.

Klubbens ledelse vil så snart det gis mulighet for skoling ut fra myndighetenes råd og tiltak igangsette skoling. Vi vil benytte vår hjemmeside og andre kanaler for informasjon også i denne sammenheng.

Ut over dette anbefaler vi at du holder deg oppdatert om nyheter på NLF sine hjemmesider om tema.

Skolesjef

Petter Atle Gustavsen
pegusta@online.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *