Teorikurs for Mikroflygere høsten 2017

BannerKurs
 
Fra onsdag 6. september og til og med 6 desember avholder Kjeller Sportsflyklubb teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass. [kart]
 
-
Kjøreplanen for teorikurset H17 (Instruktør i parentes):
 

06.09 Introduksjon og faget Lover og Bestemmelser – Egenprodusert – (Petter/Kai)

13.09 Bestemmelser og Mikroflyhåndboka – (Kai)

20.09 Motor og Propell – Egenprodusert – (Stein)

27.09 Instrumenter og Utstyr – Egenprodusert – (Stein)

11.10 Meteorologi – Bok #3 – (Harald)

18.10 Meteorologi – Bok #3 – (Harald)

25.10 Aerodynamikk – Bok #1 -(Espen)

01.11 Aerodynamikk – Bok #1 – (Espen)

08.11 Navigasjon – Bok #4 – (Svein E/Stein)

15.11 Navigasjon – Bok #4 – (Svein E/Stein )

22.11 Sikkerhet og Airmanship – Bok #9 – (Petter)

29.11 Teknisk vedlikehold – Egenprodusert – (Stein)

06.12 Eksamener, oppsummering og avslutning

 

Bli med faglig og sosialt!

- For påmelding send oss en mail

Les mer:

Les resten av denne oppføringen »

Godt gjennomført årsmøte den 30. mars

Årsmøtet startet klokken 19 med stemmeberettigede 15 personer tilstede. Styreleder Dag Bråthen ble valgt til møteleder, og leste opp årsrapporten etter at de første formalia var tikket av på agendaen. Rapporten beskriver en klubb med jevn og god fremgang, som med gode og innsatsvillige ressurspersoner har en sterk drivkraft til å utvikle klubben videre. Rekrutteringen av nye flyinteresserte personer ser også lovende ut for en stabil og aktiv fremtid.KSK_aarsmøte_MAR17_600

Klubben har nå to topp moderne mikrofly av typen WT-9 Dynamic, der det ene LN-YKS er vår skolemaskin og det nyeste LN-YJY en kombinert skole- og utleiemaskin.

Regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017 ble godkjent av årsmøtet, og medlemskontingent ble bestemt å være uendret, det vil si 100 kroner per år. Valg av nytt styre ble foretatt etter innstillingen fra valgkomitéen, og styret ser nå slik ut:

Leder Kai Fegri 1 år,
Nestleder Harald Blystad 2 år,
Styremedlemmer:

Petter A Gustavsen 1 år,
Svein Morten Bjerkenås 2 år,
Kristian Mykland 2 år,
Varamedlem Dag Bråthen 1 år,
Varamedlem Tom Kristiansen 2 år
Kasserer Leif Alnæs 1 år.

Revisorer Magne Nesbakken 1 år og Ketil Kintel 2 år.
Valgkomité Odd Johnny Pettersen og Espen Grønstad.

Teorikurs for Mikroflygere våren 2017

Fra den 25. januar og fram til midten av mai måned avholder Kjeller Sportsflyklubb teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av våren. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til våren tar du da i neste runde, dvs. på høsten eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 2 deltagere.
Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes kl 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da innen kl 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene. Vi har unngått vinterferieuken og påsken.

Fra navigasjonsfaget med bruk av kart

Fra navigasjonsfaget med bruk av kart

Kjøreplanen for teorikurset V17 (Instruktør i parentes):
25.01 Lover og Bestemmelser – Egenprodusert – (Kai)
01.02 Bestemmelser og Mikroflyhåndboka – (Kai)
08.02 Motor og Propell – Egenprodusert – (Stein)
15.02 Instrumenter og Utstyr – Egenprodusert – (Stein)
01.03 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
08.03 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
15.03 Aerodynamikk – Bok #1 -(Petter)
22.03 Aerodynamikk – Bok #1 – (Petter)
29.03 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
05.04 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
26.04 Sikkerhet og Airmanship – Bok #9 – (Petter)
03.05 Teknisk vedlikehold – Egenprodusert – (Stein)
10.05 Eksamener, oppsummering og avslutning med utdeling av kursbevis

Dato for ordinære eksamener. Alle kl. 17 på Kjeller:
08.02 Lover og Bestemmelser
15.02 Motor og Propell
01.03 Instrumenter og Utstyr
15.03 Meteorologi
29.03 Aerodynamikk
26.04 Navigasjon
03.05 Sikkerhet og Airmanship
10.05 Teknisk vedlikehold

Eksamen for disse fagene kan også arrangeres på andre eksamensdatoer etter forhåndsavtale med Tom K. (med forbehold om at endringer i rekkefølgen kan skje).

Påmelding kan du gjøre på e-post til: pegusta@online.no
Petter A Gustavsen 990 96 045
Skolesjef, Kjeller Sportsflyklubb

Teori-instruktørene:
Tom Kristiansen – 920 45 735 (Daglige avtaler, organisator, eksaminator)
Kai Fegri – 458 66 600 (Lover og Bestemmelser, regelverket, Mikroflyhåndboken)
Ove Harald Blystad – 924 16 200 (Meteorologi)
Stein Matsen – 920 31 743 (Navigasjon, Motor & Propell, Instrumenter & Utstyr, Teknisk vedlikehold)
Petter A Gustavsen – 990 96 045 (Aerodynamikk, Sikkerhet & Airmanship)
Roger Holm – 951 82 594 (MYB*, Flytelefonist*)

*) Ikke obligatoriske tilleggsfag som undervises i eget opplegg:
MYB står for «Menneskelige Ytelse og Begrensninger», og dekkes av bøkene #7 Flymedisin og #8 Flypsykologi. Kurset arrangeres ved alle PPL Flyskolene eller hos oss ved forespørsel.
Flytelefonist tar du som et eget kurs på Luftfartsskolen. Da får du med bok #6 og en CD. Etter bestått kurs skal teorieksamen tas for Luftfartstilsynet, mens praktisk prøve og obligatorisk språkprøve tas med en kontrollant i vår klubb.

Du kan også begynne med skoleflygingen denne våren mens du tar teorikurset. Vi har et flott moderne skolefly av typen WT-9 Dynamic, som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er fra 1. april 2017 satt til 900 kroner, men for de som har forhåndsbetalt flytimer eller eier en andel, så er timeprisen 700 kroner. Det blir et tillegg på dette når du flyr med instruktør.
Kontakt oss for avtale om skoleflyging:
Petter A Gustavsen 990 96 045
Harald Blystad 924 16 200
Arild Vold 907 91 127
Øyvind Nyberg 979 57 820

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner. Det listede boksettet skaffer vi fra Luftfartskolen på Kjeller flyplass, og selger dettil våre elever med rabatterte priser. Hvis du vil kjøpe dem på forhånd, så er det bøkene i PPL serien Nr. 1, 3, 4, 5 og 9, pluss en Jeppesen plotter til Navigasjonen.

Vi har en avtale med Luftfartsskolen at boksettet kan hentes hos dem så snart du er påmeldt, for vi oversender navn på alle kandidater til dem etter hvert. Regnineg får du av oss etter kursstart.

Kurset koster 4000 kroner pluss bokpakken til ca 2000 kroner. Studenter får 25 % rabatt på kurset.

Modulbasert teorikurs 16-2 for mikroflygere

Denne høsten, fra september og fram til begynnelsen av desember, avholder vi teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av høsten. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til høsten tar du da i neste runde, dvs. på våren eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 4 deltagere.

Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes på faste dager kl. 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da mellom kl. 17:30 og 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene. Dersom du ikke kan komme en eller flere kurskvelder, så arrangerer vi ekstra undervisning eller veileder vi for selvstudium etter behov. Kan du ikke stille til eksamen kl 17 en kveld, så kan du etter forhåndsavtale med Tom K ta denne eksamen på en av de påfølgende eksamensdatoene. Se nedenfor.

H15_kurset

Kjøreplanen for teorikurset H16 (Instruktør i parentes):

07.09 Lover og Bestemmelser – Bok #5 og egenprodusert handout – (Kai/Roger)
14.09 Bestemmelser og Mikroflyhåndboka – Hentes på web – (Kai)
21.09 Motor og Propell – Egenprodusert – (Stein)
28.09 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
12.10 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
19.10 Aerodynamikk – Bok #1 – (Roger/Petter)
26.10 Aerodynamikk – Bok #1  (Roger/Petter)
02.11 Navigasjon – Bok #4  (Roger)
09.11 Navigasjon – Bok #4  (Stein)
16.11 Instrumenter og Utstyr – Egenprodusert  (Stein)
23.11 Sikkerhet og Airmanship – Bok #9  (Petter)
30.11 Teknisk vedlikehold – Egenprodusert  (Stein)

Dato for ordinære eksamener. Alle kl. 17 på Kjeller:

21.09  Lover og Bestemmelser
28.09  Motor og Propell
19.10  Meteorologi
02.11  Aerodynamikk
16.11  Navigasjon
23.11  Instrumenter og Utstyr
30.11  Sikkerhet og Airmanship
07.12  Teknisk vedlikehold

Eksamen for disse fagene kan også arrangeres på andre eksamensdatoer etter forhåndsavtale med Tom K.

—————————————

De listede bøkene skaffer vi fra Luftfartskolen på Kjeller flyplass, og selger dem til våre elever med rabatterte priser. Hvis du vil kjøpe dem på forhånd, så er det bøkene i PPL serien Nr. 1, 3, 4, 5 og 9, pluss en Jeppesen plotter til Navigasjonen. Kurset koster 4000 kroner pluss bokpakken til ca 2000 kroner. Studenter får 25 % rabatt på kurset. Påmelding kan du gjøre på SMS til:

Petter Gustavsen 990 96 045
Skolesjef, Kjeller Sportsflyklubb

Du kan også begynne med skoleflygingen denne høsten mens du tar teorikurset. Vi har et flott moderne skolefly av typen WT-9 Dynamic, som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er 800 kroner, og det blir et tillegg for instruktøren.

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner.

Teori-instruktørene:

Tom Kristiansen – 920 45 735 (Daglige avtaler, organisator, eksaminator)

Kai Fegri – 458 66 600 (Lover og Bestemmelser, regelverket, Mikroflyhåndboken)

Ove Harald Blystad – 924 16 200 (Meteorologi)

Stein Matsen – 920 31 743 (Navigasjon, Motor & Propell, Instrumenter & Utstyr, Teknisk vedlikehold)

Petter A Gustavsen – 990 96 045 (Aerodynamikk, Sikkerhet & Airmanship)

Roger Holm – 951 82 594 (Lover & Bestemmelser, Aerodynamikk, MYB*, Flytelefonist*)

*) Ikke obligatoriske tilleggsfag som undervises i eget opplegg:

MYB står for «Menneskelige Ytelse og Begrensninger», og dekkes av bøkene #7 Flymedisin og #8 Flypsykologi. Kurset arrangeres ved alle PPL Flyskolene eller hos oss ved forespørsel.

Flytelefonist tar du som et eget kurs på Luftfartsskolen. Da får du med bok #6 og en CD. Etter bestått kurs skal teorieksamen tas for Luftfartstilsynet, mens praktisk prøve og obligatorisk språkprøve tas med en kontrollant i vår klubb.

Fly-Inn Geiteryggen lørdag 10. september

 

1468-jpgLørdag 10. september vil vi arrangere et lite Fly-Inn på Geiteryggen for både mikro og ordinære motorfly. Grenland Flyklubb er nemlig 70 år i år. Vi tenner grillen og stiller opp med grillmat og drikke for en rimelig penge. I tillegg tilbyr GLSS ( Grenland Luftsportsenter) gratis landing og take-off.

Program ellers? nei, tror vi har nok å snakke om og se på om det kommer mange fly!

Vi har grillen varm fra kl 10.00, så holder vi på så lenge at folket rekker hjem igjen før det blir mørkt.

Alle er hjertelig velkommen.

Ole Jonny Sivertsen
ole.jonny.sivertsen@hotmail.com

God oppslutning om sikkerhetsmøtet

Denne kvelden inntok 26 personer klubblokalet da Kjeller Sportsflyklubb avholdt sitt årlige sikkerhetsmøte for sine medlemmer med flygebevis. Fire av klubbens instruktører presenterte ulike tema, som hadde fellesneveren Sikkerhet. De som ikke kunne møte denne kvelden får en ny sjanse ved å henvende seg til klubben, noe som er er god idé å gjøre siden flygebeviset ellers utløper fra den 1. mai dersom dette ikke er i orden.

s-mote_19.04.16

Følgende tema ble berørt:

  • Kompetanse og holdninger
  • Hendelsesrapporter – hva kan vi lære
  • Treningsbarometer
  • Mikroflyseksjonens presentasjon om steilinger
  • Landingsrunder på Kjeller
  • Informasjon om Kjeller generelt og spesielt

Følgende filer ble fremvist:

Ellers ble det gjennomgått fem hendelsesraporter der vi kunne lære mye om de tre hovedpunktene som beskriver Kompetanse: Kunnskaper – Ferdigheter og Holdninger.

Roger Holm
Operativ Leder KSK

 

Lufsportsuka 15 – 19 juni

LUFTSPORTSUKA 2016 – Jubileumsuka!

Les om og meld deg på her

 

luftsportsuka_2015_2_of_151lsu-16_logo

 

foto_jgw

Teorikurs for Mikroflygere våren 2016

OBS! Vi har endret rekkefølgen på modulene fra den 2. mars. Fra den 27. januar og fram til midten av mai måned avholder Kjeller Sportsflyklubb teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av våren. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til våren tar du da i neste runde, dvs. på høsten eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 2 deltagere.

Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes kl 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da innen kl 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene. Vi har unngått vinterferieuken og påsken.

Kjøreplanen for teorikurset V16 (Instruktør i parentes):

27.01 Lover og Bestemmelser – Egenprodusert – (Roger)
03.02 Gjennomgang av Mikroflyhåndboka – Hentes på web – (Petter)
10.02 Motor og Propell – Egenprodusert – (Stein)
17.02 Aerodynamikk – Bok #1 – (Roger)
02.03 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
09.03 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
16.03 Instrumenter og Utstyr – Egenprodusert – (Stein)
06.04 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
13.04 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
20.04 Aerodynamikk – Bok #1 -(Roger)
27.04 Sikkerhet og Airmanship – Bok #9 – (Petter)
04.05 Teknisk vedlikehold – Egenprodusert – (Stein)
11.05 Eksamener, oppsummering og avslutning med utdeling av kursbevis

(Med forbehold om at endringer i rekkefølgen kan skje)
De listede bøkene skaffer vi sentralt, og selger dem til våre elever med rabatterte priser. Hvis du vil kjøpe dem på forhånd, så er det bøkene i PPL serien Nr. 1, 3, 4 og 9, pluss en Jeppesen plotter til Navigasjonen. Kurset koster 4000 kroner pluss bokpakken til 1770 kroner. Studenter får 25 % rabatt på kurset. Påmelding kan du gjøre på SMS til:

Roger Holm 951 82 594
Skoleleder, Kjeller Sportsflyklubb

Du kan også begynne med skoleflygingen denne våren mens du tar teorikurset. Vi har et flott moderne skolefly av typen WT-9 Dynamic, som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er 800 kroner, og det blir et tillegg for instruktøren.

Kontakt oss for avtale om skoleflyging:

Harald Blystad 924 16 200  og Petter Gustavsen 990 96 045.

Øyvind Nyberg 979 57 820

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner.

Innkalling ekstraordinært årsmøte KSK

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Keller Sportsflyklubb tirsdag 1. desember 2015 kl. 18.00 i klubbens lokaler på Kjeller. Les resten av denne oppføringen »

ny side: «bli pilot» og teorikurs høsten 2015

If you can’t stop thinking about it, don’t stop working for it!

> Ny side på hva må jeg gjøre for å bli mikroflyger, og hva koster det?
> Bli med og gjør en forskjell!
> Høstens teorikurs for mikroflygere 2015:
 Les mer om høstens teorikurset  her>>

Les resten av denne oppføringen »

Bildefremvisning
Bruker