Nyheter

Innkalling til flytryggingsmøte for Kjeller Sportsflyklubb

Innkalling til flytryggingsmøte for Kjeller Sportsflyklubb.

Mandag 01. April 2019 KL 1800

 

Agenda

  1. Introduksjon ved flytryggingsleder. (Harald)
  2. Stick and Rudder skills. Landinger, Sidevind, kontinuitet, steiling. (Harald)
  3. Gjennomgang av sjekklister: Takeoffbrief, Nødsjekklister. (Espen)
  4. Flygning med passasjer (Roger)
  5. Luftromskrenkelser – video. Diskusjon om temaet (Øivind)
  6. Teknisk info: Rotax line maintenance and operator manual (Rune)
  7. Hva vi kan lære av hendelser (Petter)
  8. Rutiner for hangarer og parkering av klubbens fly (Svein)

 

 

Det er krav om deltagelse på flytryggingsmøtet annethvert år, og som skal kvitteres for i din logg bok. Har du ikke dette signert for kortere en 24 mnd. har du ikke gyldig flygebevis.

Ønsker med dette alle velkommen til flytryggingsmøte i Kjeller Sportsflyklubb sine lokaler på Kjeller.
HUSK Å TA MED DEG LOGGBOKEN SLIK AT VI FÅR ATTESTERT AT DU HAR DELTATT.

 

05 Mars 2019 Flytryggingsleder Ove Harald Blystad

Informasjonsmøte om småflyplass-saken på Østlandet

I samarbeid med klubbene på Kjeller avholder Norges Luftsportforbund (NLF) et informasjonsmøte torsdag 7. mars kl. 18.00-19.30 for å orientere om fremdriften i arbeidet.

Fredag 22. februar møtte NLFs representanter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Møtet dreide seg i hovedsak om småflyplassituasjonen på Østlandet. Nå arrangeres det et informasjonsmøte på Kjeller for å orientere om utviklingen og hvordan NLF jobber med saken.

For å melde deg på informasjonsmøtet bruker du 1 minutt på å fylle ut følgende skjema: https://no.surveymonkey.com/r/V57R8LV

Frist for påmelding er satt til tirsdag 5. mars 2019 kl. 18.00. Det er et ønske om påmelding for å tilpasse lokaler og for kommunikasjon før og etter møtet.

Møtet avholdes i 2. etasje i KFFs lokaler – det grå verkstedbygget rett inn til høyre for porten. Inngangen er på hjørnet vis a vis det røde «Fotobygget». Møt opp i god tid. Dersom noen har spørsmål kan de rettes på e-post til anlegg@nlf.no.

Fly-in på Vermundsjøen 3. mars er avlyst, og trolig ingen flyging dit i år

Av Thomas Midtsund

Fly-in søndag 3. mars 2019 går bokstavelig talt i vasken!
Ingen fly på Vermundsjøen i år!
Det blir ikke muligheter for å komme med fly til Vermundsjøen kommende søndag 3. mars! Det er overvann og umulig å få til bane.
Å lande på ski er heller ikke aktuelt!

Men GUDSTJENESTE blir det – SØNDAG 3. MARS  kl 13.00.

Vi får kalle den “Drive in, walk-in, swim-in, sail-in, row-in, canoe-in, bike-in, – -“,  you name it!!!

Det blir i hvert fall ikke walk-over!

Vi får med oss Hege Cecilie Mobakk og Tommy Michaelsen med sang og musikk. Organist blir Tom Håkon Smith. Kirketjener er Terje Audun Bredvold og prest er Thomas Midtsund.

Gudstjenesten blir som vanlig ganske “flypreget”, med info om MAF (Mission Aviation Fellowship), som også vil få dagens offer.

Etter gudstjenesten inviteres vi til kaffe, noe å bite i og sosialt samvær i kirkestua!

Det er nok forøvrig ikke realistisk å håpe på at det blir isbane på Vermundsjøen denne sesongen.  Sjøl om vi skulle få mer kulde nå, er det tvilsomt om isen vil bli god nok!
Innlegget er sakset fra hjemmesiden til Nedre Romerike Flyklubb

Eksamenskvelder

 

Klubben vil kjøre to kvelder hvor det er mulighet for deg som mangler eller må ta opp igjen en eller flere eksamener.

Tidspunkt for dette blir torsdag 14 mars 2019 og tirsdag 19 mars 2019. Begge kveldene kl 1800 til kl 2000. Det er viktig at du møter opp i god tid før kl 1800. For deg som har progresjonshefte er det absolutt en fordel å ta med dette slik at vi kan kvittere for gjennomført eksamen. For å få en oversikt over hvem som kommer og hvilke eksamener du ønsker å ta, sender du en e-post til pegusta@online.no hvor du skriver hvilken dag du møter opp og hvilken eksamen du ønsker å ta.
Detter foregår i klubblokalene til Oslo flyveklubb.

 

Petter Atle Gustavsen
pegusta@online.no

Teorikurs våren 2019 er avlyst

Da det ikke var mange nok som meldte sin interesse for teorikurs innen fristen, vil det ikke bli arrangert teoriundervisning våren 2019. De som har meldt sin interesse er orientert i en egen e-post.
Det vil bli arrangert kurs til høsten med oppstart i månedsskifte august/september 2019.

Info fra styret

Informasjon fra styret.

Hei alle, vinteren er over oss for fullt og har vel i grunn vært det en stund. Klubben har i år hatt en av maskinene operative for å kunne tilby skoling og egenflyging. Statistikken viser at det ikke har vært produsert så mange timer. For november 2018 ble det produsert blokktid på 9:05, desember 9:50 og 16:00 i januar 2019.

Dette skyldes jo i hovedsak været, som til tider og over tid har vært utfordrende vedr flyging. I tillegg har vi nå den mørkeste tiden på året (det går mot lysere tider) som gjør at vi bare har kunnet operere/skole noen timer på dagtid. Sett fra skoleavdelingen sitt perspektiv så har vi nå hatt 1 instruktør som har kunnet skole på dagtid og som igjen har gjort noen begrensninger.

Nå har klubben parkert begge flyene fra 16 januar 2019. YJY er parkert til og med 15 februar og YKS til og med 15 mars 2019. Bakgrunn for dette er den erfaringsmessige lave aktiviteten, vær og føre. Dette gjør at klubben kan ta av forsikringene på flyene og ha en innsparing i så måte. Skulle det imidlertid vise seg at vær og andre forhold ligger til rette for det så er det fort gjort å igangsette forsikringen, men da må vi til gjengjeld produsere en god del timer for at det rent økonomisk skal lønne seg. Dette gir oss en perfekt anledning til å vedlikeholde, vaske og polere våre fly, teknisk vil komme tilbake til dette og tromme sammen til dugnad.

Vi har lagt ut en melding på vår hjemmeside og FB sider om mulig teoriundervisning våren 2019. Dette avhenger av at vi får nok interesserte kandidater. Fristen for å «melde seg på» er satt til 20 januar og styret vil etter denne dato beslutte om det blir igangsatt kurs.

Klubben har en instruktørkandidat som vi nå sender på instruktørkurs i starten av februar, han vil nok være operativ kort tid etter dette. Vi har en instruktør i avgang, Arild Vold som etter å ha bidratt til klubben med sin kompetanse, valgt å prioritere andre interesser, noe vi har stor forståelse for. Vi takker Arild for den jobben han har gjort for klubben.

Det vil bli avholdt årsmøte i klubben, medio mars og egen innkalling og saksliste vil bli sendt ut når det nærmer seg årsmøtedatoen.

 

Petter Atle Gustavsen

KSK stiller seg bak NLF sine krav til regjeringen om ny flyplass

KSK stiller seg bak NLF sine krav til regjeringen om ny flyplass

Rapporten som Samferdselsdepartementet bad konsulentselskapet Oslo Economics om å utarbeide om småvirksomheten i Østlandsområdet ble offentliggjort onsdag 9. januar.
Se https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf.

Det ble sammenkalt til et møte i går kveld etter at rapporten var grundig gjennomgått. Deltakerne var representanter fra de tre NLF-klubbene som opererer på Kjeller (Thore Nylund fra Nedre Romerike Flyklubb, Per Welin fra Oslo Flyveklubb og Espen Grønstad fra Kjeller Sportsflyklubb) i tillegg deltok Lars Øyno som leder både referansegruppa for GA-plasser på Østlandet og NLFs anleggskomité.
Fra NLF sentralt deltok Nic Nilsen, Jan Lilleby, Torkell Sætervadet. Det ble utarbeidet et svar som i dag har blitt sendt ut til media og andre interessenter.
Svaret kan dere lese her: http://nlf.no/forbund/nlf-stiller-krav-til-regjeringen-om-ny-flyplass-og-fredning-av-kjeller Det NLF og vi ber om er ny flyplass på Krokstad eller flytt til (utbygget og tilrettelagt for GA) Eggemoen når vei og bane er utbygget.
Frem til dess skal regjeringen se til at vi kan bli på Kjeller. Det er nå viktigere enn noensinne at vi står samlet for å få til en så god løsning som mulig når Kjeller blir utilgjengelig for oss i GA-miljøet.

 

Styret i Kjeller Sportsflyklubb

Teorikurs for Mikroflygere våren 2019

Kjeller sportsflyklubb vurderer å gjennomføre et modulbasert teorikurs våren 2019.

 

Dato er ikke fastsatt, men det vil bli i starten av februar måned.

Kurset arrangeres onsdager mellom kl 17 og 21 med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass. [kart]

Kurset koster 4000 kroner (pluss bokpakken til ca 2000 kroner).
Studenter får 25 % rabatt på kurset
.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av våren. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til våren tar du da i neste runde, dvs. på høsten eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 2 deltagere.

 Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes kl 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da innen kl 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene.

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner.

For å avgjøre om vi setter i gang et kurs ønsker vi at du som har en interesse for dette gir en tilbakemelding på vår kontaktadresse.
Denne tilbakemeldingen må vi ha innen 20 januar 2019

– For påmelding send oss en mail

Du kan begynne med skoleflygingen mens du tar teorikurset. Vi har to flotte moderne skolefly av typen Dynamic WT-9 som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er ft kr 1000, og det blir et tillegg for instruktøren.

Petter A Gustavsen     990 96 045 (Skolesjef)

Bli med og fly!

HemsWX, værapplikasjon

Bilde HemsWX

Norsk Luftambulanse benytter i dag systemet HemsWX, som er en komplett værapplikasjon for web, smarttelefon og nettbrett. Systemet bidrar til at flygerne kan ta hurtige og treffsikre beslutninger basert på været, både under planlegging av tur og under selve turen.
Nå åpner Stiftelsen Norsk Luftambulanse systemet for vanlige privatflygere. Ønsker du tilgang må du ta kontakt med flyklubben du er medlem av. Send mail til sbjerkenas@gmail.com med navn, mobilnr og mailadresse så blir du lagt inn i systemet. Last ned appen (HemsWX) fra Apple App Store eller Google Play. Logg deg på med ditt mobilnr og engangskoden du får via SMS.

Julebord/sosial samling 2018 – Kjeller Sportsflyklubb

23660043_10154710886527723_611740716_o

Velkommen til juleavslutning og julebord med Kjeller Sportsflyklubb. Dette blir en sosial og litt faglig avslutning av 2018 samt høstens teorikurs.

Vi gjør en oppsummering av 2018, og planene videre utover i 2019.
Litt faglig stoff om våre fly, en film om testflyging gjort med Dynamic på Kjeller.
Vi viser bilder fra turer med klubbens fly. Oppfordring til å fly til nye flyplasser, litt lengre enn til Starmoen og landingsrunder på Rakkestad.
Espen var med i VM i år, en oppsummering med bilder derfra.

Tid og sted: Peppes Pizza på Lillestrøm, onsdag 5. desember klokken 19.00