Flyr mikrofly på Kjeller flyplass

Kontaktinfo – styret, instruktører og fagfunksjoner:

Styreleder:                 Kai Fegri                             458 66 600

Nestleder:                  Ove Harald Blystad              924 16 200

Styremedlem:            Petter A Gustavsen               990 96 045

Styremedlem:            Svein Morten Bjerkenås        958 31 006

Styremedlem:            Kristian Mykland                   924 25 895

Kasserer:                  Frank Olaf Sem-Jacobsen       414 08 110

Varamedlem:             Tom Kristiansen                    920 45 735

Valgkomite:               Odd Johnny Pettersen           971 10 167

Valgkomite:               Espen Grønstad                    907 30 408

Revisor:M                  Magne Nesbakken

Revisor:                    Ketil Kintel

————————————-

Fly-instruktører:

Prøvetime eller booking med instruktør,  kontakt skolesjef på telefon eller mail under.
Petter A. Gustavsen    –  990 96 045 (Skolesjef)

Ove Harald Blystad     –  924 16 200
Øyvind Nyberg           –  979 57 820
Odd Johnny Pettersen –  971 10 167
Sven Egil Pay              –  917 51 913
Stein-Erik Lundblad     –  912 05 050
Espen Grønstad          –  907 30 408   (dagtid/kveld)
Roger Holm                –  951 82 594  (Oppflyging, PFT, utsjekk)
Svein M. Bjerkenås     –  958 31 006

————————————-

Fagfunksjoner:

Operativ Leder:       Roger Holm                  – 951 82 594
Skolesjef:               Petter A Gustavsen       – 990 96 045
Teknisk Leder:         Ove Harald Blystad       – 924 16 200
Flytryggingsleder:    Ove Harald Blystad       – 924 16 200
Miljøansvarlig:         Tom Kristiansen            – 920 45 735
Hangaransvarlig:     Svein Morten Bjerkenås – 958 31 006

————————————–

Besøksadresse: Kjeller Flyplass – Klubbhuset (sammen med Oslo Flyveklubb)

Kom gjerne på besøk. Vi holder til i fine lokaler med utsikt ut over rullebanen og flyaktivitetene. Kaffe/varmdrikker kan kjøpes på stedet.

Velkommen!

Abonner
Antall abonnenter
    96
Kategori innlegg
Bruker