Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Innen 5. mars 2011 skal alle piloter med gyldig Flytelefonisertifikat også ha bestått kravet til språktest. Dette gjeder like mye for mikropiloter som andre. Den kan tas både på engelsk og norsk, men vi anbefaler selvfølgelig det første. Resultatet av prøven gis som karakter fra en til seks. For å bestå må en ha en firer, men den skal da fornyes etter tre år. Får man en femmer, så skal den fornyes etter seks år, og blir det en sekser så slipper man  flere prøver på dette. Prøven går ut på å både forstå og snakke «RT-språket», og kan foregå enten ved en flytur til en kontrollert flylass, eller på bakken ved å lytte til noen opptak av variebnrende vanskelighetsgrad, og svare på de «oppkallene» en får der. Kontrollenten ved siden av gjør da sine vurderinger og vil sette en sluttkarakter på prestasjonene. Se info hos Luftfartstilsynet.Kjeller har flere kontrollanter som kan gjøre testen med deg, og vi har snakket med en av dem, Ole Erik Løken, som har godkjenning til å gjøre dette fra nå. Luftfartstilsynet beskriver i et brev til NLF at testen kan utføres enten i «luftfartøy, simulator eller i simulert operativt miljø». Ole Erik mener at hvis dette skal gjøres i samenheng med en skill test eller klubb-PFT, så er den beste testen å ta en flytur til Gardermoen, der kandidaten klart må forstå klareringene og instruksene fra tårnet, samt å kunne uttrykke seg kort og konsist med det nødvendige innhold. Kontrollantene kjører også en tilsvarende test på bakken dersom dette er å foretrekke, noe de fleste antagelig vil gjøre på vintertid med flyene sine godt plassert i vinteropplag.

For å trene på dette og bli bedre på kommunikasjon med lufttrafikktjenesten bør du hente et godt verktøy (A Guide to Phraseology) som er utviklet av EGAST (European General Aviation Safety Team). Dette er en PDF med lydfiler fra mange eksempler på situasjoner. Den må lastes ned på din datamaskin og spilles av derfra for at «PLAY» knappene skal fungere – det kan være litt vanskelig å få til. Når du har trent litt og føler deg sikker på på prate på radio er du godt kvalifisert til å ta prøven.

Kontrollanter en kan kontakte på Kjeller:

Ole Erik Løken 924 57 057

Stig O. Halvorsen 930 53 053

Bjørn Strøm

Tormod Egner

Harald Orlien

Eller en fra denne listen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *