Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Det innkalles til årsmøte i Keller Sportsflyklubb onsdag 21 mai 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Kjeller.

Saksliste:

ÅRSMØTE I KJELLER SPORTSFLYKLUBB 2014

INNKALLING

 

Det avholdes ordinært årsmøte onsdag 21. mai 2014 kl 1900 i klubblokalene på Kjeller.

Saksliste:

 1. 1.     Åpning av årsmøte:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.
  3. Valg av dirigent.
  4. Valg av sekretær.
  5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. 2.     Behandle klubbens årsberetning for 2013.
 3. 3.     Behandle klubbens regnskap for 2013 i revidert stand.
 4. 4.      Behandle innkomne forslag og saker:
  Saker som ønskes fremmet må være styret i hende senest onsdag 07.05.2014.
 5. 5.     Fastsette kontingent.
 6. 6.     Budsjett for år 2014.
 7. 7.     Foreta følgende valg:
  1. Leder
  2. Ett styremedlem
  3. To varamedlemmer
  4. Revisor

Kjeller 27. mars 2014

Tom Kristiansen (sign.)

Leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *