Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Fra den 25. januar og fram til midten av mai måned avholder Kjeller Sportsflyklubb teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag) i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass.

Et modulbasert kurs betyr at du kan ta teorien ved å hoppe inn i kurs-rekken når som helst i løpet av våren. Har du en travel hverdag så tar du de modulene som passer din egen reisevirksomhet. De modulene du ikke får deltatt på til våren tar du da i neste runde, dvs. på høsten eller ved ekstra oppsatte moduler dersom det er minst 2 deltagere.
Det beste er å ta modulene etter hverandre slik de er satt opp, for de har en logisk rekkefølge som bygger på hverandres innhold. Eksamen avholdes kl 17 en uke etter hver avsluttet modul, og neste fag påbegynnes da innen kl 18 den kvelden. Deltagerne får hjemmeoppgaver i hvert fag å trene på i ukedagene mellom kurskveldene. Vi har unngått vinterferieuken og påsken.

Fra navigasjonsfaget med bruk av kart

Fra navigasjonsfaget med bruk av kart

Kjøreplanen for teorikurset V17 (Instruktør i parentes):


25.01 Lover og Bestemmelser – Egenprodusert – (Kai)
01.02 Bestemmelser og Mikroflyhåndboka – (Kai)
08.02 Motor og Propell – Egenprodusert – (Stein)
15.02 Instrumenter og Utstyr – Egenprodusert – (Stein)
01.03 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
08.03 Meteorologi – Bok #3 – (Ove Harald)
15.03 Aerodynamikk – Bok #1 -(Petter)
22.03 Aerodynamikk – Bok #1 – (Petter)
29.03 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
05.04 Navigasjon – Bok #4 – (Stein)
26.04 Sikkerhet og Airmanship – Bok #9 – (Petter)
03.05 Teknisk vedlikehold – Egenprodusert – (Stein)
10.05 Eksamener, oppsummering og avslutning med utdeling av kursbevis

Dato for ordinære eksamener. Alle kl. 17 på Kjeller:
08.02 Lover og Bestemmelser
15.02 Motor og Propell
01.03 Instrumenter og Utstyr
15.03 Meteorologi
29.03 Aerodynamikk
26.04 Navigasjon
03.05 Sikkerhet og Airmanship
10.05 Teknisk vedlikehold

Eksamen for disse fagene kan også arrangeres på andre eksamensdatoer etter forhåndsavtale med Tom K. (med forbehold om at endringer i rekkefølgen kan skje).

Påmelding kan du gjøre på e-post til: pegusta@online.no
Petter A Gustavsen 990 96 045
Skolesjef, Kjeller Sportsflyklubb

Teori-instruktørene:
Tom Kristiansen – 920 45 735 (Daglige avtaler, organisator, eksaminator)
Kai Fegri – 458 66 600 (Lover og Bestemmelser, regelverket, Mikroflyhåndboken)
Ove Harald Blystad – 924 16 200 (Meteorologi)
Stein Matsen – 920 31 743 (Navigasjon, Motor & Propell, Instrumenter & Utstyr, Teknisk vedlikehold)
Petter A Gustavsen – 990 96 045 (Aerodynamikk, Sikkerhet & Airmanship)
Roger Holm – 951 82 594 (MYB*, Flytelefonist*)

*) Ikke obligatoriske tilleggsfag som undervises i eget opplegg:
MYB står for «Menneskelige Ytelse og Begrensninger», og dekkes av bøkene #7 Flymedisin og #8 Flypsykologi. Kurset arrangeres ved alle PPL Flyskolene eller hos oss ved forespørsel.
Flytelefonist tar du som et eget kurs på Luftfartsskolen. Da får du med bok #6 og en CD. Etter bestått kurs skal teorieksamen tas for Luftfartstilsynet, mens praktisk prøve og obligatorisk språkprøve tas med en kontrollant i vår klubb.

Du kan også begynne med skoleflygingen denne våren mens du tar teorikurset. Vi har et flott moderne skolefly av typen WT-9 Dynamic, som vi lærer deg å fly på. Timeprisen for å leie flyet er fra 1. april 2017 satt til 900 kroner, men for de som har forhåndsbetalt flytimer eller eier en andel, så er timeprisen 700 kroner. Det blir et tillegg på dette når du flyr med instruktør.
Kontakt oss for avtale om skoleflyging:
Petter A Gustavsen 990 96 045
Harald Blystad 924 16 200
Arild Vold 907 91 127
Øyvind Nyberg 979 57 820

Totalprisen for å få et mikroflybevis vil avhenge av hvor mange flytimer du må ha, men vil komme på mellom 35 og 50 tusen kroner. Det listede boksettet skaffer vi fra Luftfartskolen på Kjeller flyplass, og selger dettil våre elever med rabatterte priser. Hvis du vil kjøpe dem på forhånd, så er det bøkene i PPL serien Nr. 1, 3, 4, 5 og 9, pluss en Jeppesen plotter til Navigasjonen.

Vi har en avtale med Luftfartsskolen at boksettet kan hentes hos dem så snart du er påmeldt, for vi oversender navn på alle kandidater til dem etter hvert. Regnineg får du av oss etter kursstart.

Kurset koster 4000 kroner pluss bokpakken til ca 2000 kroner. Studenter får 25 % rabatt på kurset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *