Flyr mikrofly på Kjeller flyplass

Nyheter

Innen 5. mars 2011 skal alle piloter med gyldig Flytelefonisertifikat også ha bestått kravet til språktest. Dette gjeder like mye for mikropiloter som andre. Den kan tas både på engelsk og norsk, men vi anbefaler selvfølgelig det første. Resultatet av prøven gis som karakter fra en til seks. For å bestå må en ha en firer, men den skal da fornyes etter tre år. Får man en femmer, så skal den fornyes etter seks år, og blir det en sekser så slipper man  flere prøver på dette. Prøven går ut på å både forstå og snakke «RT-språket», og kan foregå enten ved en flytur til en kontrollert flylass, eller på bakken ved å lytte til noen opptak av variebnrende vanskelighetsgrad, og svare på de «oppkallene» en får der. Kontrollenten ved siden av gjør da sine vurderinger og vil sette en sluttkarakter på prestasjonene. Se info hos Luftfartstilsynet. Les videre

Et av våre medlemmer Håvard Iversen er an habil akropilot, og flyr mange ganger oppvisning med sin Pitts S2A LN-AHN. Håvard er også akroinstruktør, og kan tilby kurs i uvanlige flystillinger. Et nyttig utbytte av… Les videre

Abonner
Antall abonnenter
    78
Kategori innlegg
Bruker