Flyr sportsfly på Kjeller flyplass

Årsmøteinnkalling 2021.
Tirsdag 23. Mars 2021 KL 1800
Avholdes Digitalt

Agenda

 1. Godkjenning:
  1. Godkjenning av stemmeberettigede.
  1. Godkjenning av innkalling.
  1. Godkjenning av saksliste.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av representanter til underskrift av protokoll.
 5. Årsberetning 2020.
 6. Økonomi.
  1. Regnskap for 2020.
  1. Budsjett 2021.
 • Valg:

Foreta følgende valg:

 • Leder: Kai Fegri på valg.
  • Nestleder: Ove Harald Blystad, ikke på valg.
  • Styremedlem: Petter Gustavsen, på valg.
  • Styremedlem: Svein Bjerkenås, ikke på valg.
  • Styremedlem: Kristian Mykland, på valg
  • Vara: Tom Kristiansen, på valg.
  • Kasserer: Frank-Olaf Sem-Jacobsen.
  • Valgkomite: Odd Jonny Pettersen og Espen Grønstad, på valg.
  • Revisor: Magne Nesbakken på valg.
 • Behandling av Innkommende forslag: Må være styret i hende senes 1 mars 2021.  
 • Eventuelt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *