Forfatter arkiv

Sikkerhetsseminaret fase 2 er flyttet til Forsvarets lokaler på Kjeller

Sikkerhetsseminaret er flyttet til større lokaler, til Forsvarets kantine på Kjeller

Mikroflygeren 2018 Fase 2 – Sikkerhetsseminar i Kjeller Sportsflyklubb
Nytt pålagt program til sikkerhetsseminar gjennomgås på tirsdag 18.09.18 kl. 17-21.
Møtelokalet er i kantinen til Forsvarets Logistikkorganisasjon på Kjeller. Møt opp i hovedvakta.

Det er fri parkering og du må kunne legitimere deg i vakta da de vil krysse deg opp mot utdelt medlemsliste.

HUSK å ta med deg din loggbok.

Petter Atle Gustavsen
Skolesjef

Mikroflygeren 2018, fase 2

Mikroflygeren 2018 Fase 2 – Sikkerhetsseminar i Kjeller Sportsflyklubb

Nytt pålagt program til sikkerhetsseminar gjennomgås på

Tirsdag 18.09.18 kl. 17-21, I Oslo Flyklubbs lokaler på Småflyhavna Kjeller.

Alle som skal fly mikro etter 2. oktober 2018 må delta på dette seminaret!

Fase 1: Sikkerhetspakken som besvares på nlf.no/Mikrofly er fase 1 i sikkerhetsprogrammet. OPL klarerer deg og du signerer selv for «Gjennomført Mikroflygeren 2018» i din loggbok.

Fase 2: Sikkerhetsseminar den 18. september er fase 2 i sikkerhetsprogrammet. Dette må gjennomføres av alle som ønsker å fly mikro etter 2. oktober 2018. Ved ikke gjennomført sikkerhetsmøte går lisensen automatisk ut etter den datoen selv om fase 1 er gjennomført. Deltagelse på sikkerhetsseminaret signeres i din loggbok av Operativ Leder.

Husk derfor å ta med din personlige loggetidsbok til seminaret!

Seminaret er obligatorisk og pålagt av NLF/Mikroflyseksjonen, og har fått følgende føringer: Klubbens operative ledelse skal i løpet av de neste ukene i september 2018 gjennomføre et lokalt sikkerhetsseminar med obligatorisk deltakelse etter vedtatt program gitt av NLF/MFS. -Alle lisensinnehavere skal gjennomføre dette programmet! Utsettelser håndteres av klubbens Operative Leder, som har godkjenningsfullmakt overfor sine medlemmer i begge faser, fører klubbens godkjenningsliste over medlemmene.

Personer som er forhindret fra å delta i september kan derfor delta på et tilsvarende oppfølgings-seminar i midten av oktober, og ved ytterligere behov ett til i midten av november for å få gjenopprettet gyldig flygebevis. I mellomtiden er mikroflybeviset ugyldig. Program: Klubben skal presentere og diskutere følgende ni tema i plenum:

1. Forberedelse før flyging
2. Mulighet for nødlanding i terrenget
3. Teoripensumet i MYB
4. Gjennomføring av en flytur
5. Fartøysjefansvaret
6. Når ingen ser deg
7. Reiseplan – utfylling og innsending
8. Lese og forstå NOTAM
9. Lære av hendelsesrapporter

Roger Holm Operativ Leder Kjeller Sportsflyklubb

Sikkerhet – Mikroflygeren 2018

Vi innbyr her alle mikroflygere til å gjennomkjøre en sikkerhetspresentasjon for å gjenopprette ditt flygebevis.

Les først NLF presidentens innledning

Hent deretter ut listen over alle Operative ledere. Du skal vite hvem som er din OPL og skal sende resultatet av gjennomgangen dit. Du vil deretter får din rettighet tilbake som meldimng på epost. Før deretter du selv inn dette i din flygetidsbok under utsjekker: Gjennomført «Mikroflygeren 2018″. Dato og signatur.

Til slutt kjører du presentasjonen som du åpner med denne lenken.

Systemet er testet, men kan ha mindre feil. Meld fra til Fagsjefen dersom du ser oss feil.

Tom Bjerke
Fagsjef Mikroflyseksjonen

Fylling av fuel på Kjeller

Det er funnet en del forurensing i bensintankene på flyene våre, både grus, stein og gresstrå. Dette skal absolutt ikke befinne seg i bensintanken.
KONTROLLER fyllepistolen for urenheter FØR den settes ned i bensintanken på flyet. Bensinlokket skal settes på plass med en gang fyllingen er ferdig.
Lander det helikopter ved bensinpumpen mens dere fyller, avbryt fyllingen, sett på bensinlokket og vent til støvskyen har lagt seg.

Teorikurs for Mikroflygere høsten 2018

Det nærmer seg avspark for teorikurset. 5. september braker det løs. Tidligere kursdeltakere som mangler enkelte fag og eksamener er hjertelig velkommen til å avlegge disse nå i høst. Det samme gjelder  alle medlemmer som ønsker en oppfrisking i enkelte fag.
Vel møtt.

Teorikurs for Mikroflygere høsten 2018

BannerKurs

Fra onsdag 5. september og til og med 5. desember avholder Kjeller Sportsflyklubb teorikurs for mikroflygere hver onsdag kveld mellom klokken 17 og 21, med 8 selvstendige moduler (fag). Kurset avholdes i Oslo Flyklubbs lokaler på Kjeller flyplass. Les resten av denne oppføringen »

Touch and go på Kjeller

 

På grunn av gjentatte, til dels graverende misbruk av mulighetene til å fly touch and go på Kjeller, har flyplassjefen sett seg nødt til å innskjerpe regelverket for slik trening.
Det vil heretter kun være tillatt med touch and go innenfor det rammeverk som konsesjonen for sivil flydrift på Kjeller tillater. De tilfellene er:

– Solosjekk
– Skolesjekk
– Skill test

I brevet fra flyplassjefen presiseres det at «Stop and go» også blir definert
som T/G ifølge Driftshåndbok for Kjeller flyplass.
Forbudet gjelder fra tirsdag 15.05 2018

 

Petter Atle Gustavsen
Skolesjef

Nye timepriser fra 12.mai

Som varslet på siste årsmøte har styret etter budsjettering for inneværende år sett seg nødt til å øke prisen med 50 kroner for hver Hobbs time.
Differansen mellom andelseiere og andre vil fortsatt være 200 kroner. De nye prisene blir 750 kroner for andelseiere og 950 kroner for andre.
De som fremdeles har rettighet i form av «Prepaid» følger andelseiernes prisnivå.

 

Ordningen med Prepaid flytid opphører

Det vil ikke lenger være mulig å betale inn «Prepaid» for å oppnå lavere pris på flygingen. De som ønsker en lavere timepris på flygingen har mulighet til å kjøpe en andel i flyparken. En andel koster 25.000 kroner og gir en rabatt for hver Hobbs time på 200 kroner.
Kjøp av en andel blir fort lønnsom som et resultat av billigere flytid.

Flytryggingsmøte tirsdag 15 mai klokken 18.

Flytryggingsmøte blir avholdt tirsdag 15 mai kl. 1800 i klubbens lokaler på Kjeller.
Det minnes om at mikrofly lisensen ikke er gyldig om du ikke har deltatt på flytryggingsmøte siste 24 mnd.
Husk og ta med flyvetidsboken for signering.

Innkalling og agenda for møtet finner du her: Innkalling til Flysikkerehetsmøte i KSK 2018-1

Årsmøte i Kjeller sportsflyklubb

Årsmøte i Kjeller sportsflyklubb avholdes tirsdag 24. april klokken 18 i klubbens lokaler på Kjeller.

Innkalling og agenda finner du her Innkalling til årsmøte 24042018

Årsberetningen for 2017 finner du her Årsberetning-Kjeller Sportsflyklubb 2017

Resultatregnskap 2017 KSK Resultatregnskap 2017

Balanse 2017 KSK Balanse pr 31.12.2016 og 31.12.2017 ink endring

Valg av styre Valg Årsmøtet 2017 – 24042018

Revisjonsrapport Kjeller Sportsflyklubb for året 2017

Referat fra årsmøte finner du her: Årsmøte referat 2018

Bildefremvisning
Bruker